> Privacy

Privacy

Als je met het Leerwerkloket te maken hebt, dan geef je vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als we persoonsgegevens vragen of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we jouw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over jouw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover vind je op de pagina cookies.

Lerenenwerken.nl

Wie zijn wij?

Het Leerwerkloket heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Het Leerwerkloket heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens, totdat jij aangeeft dat je dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. Afmelden kan via info@lerenenwerken.nl.

Voor de nieuwsbrief (INFO Leerwerkloketten) kun je je aan- en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Contact met Leren en Werken over privacy of jouw persoonsgegevens

Wil je contact opnemen met het Leerwerkloket over je privacy of je persoonsgegevens? Dan kun je e-mailen naar info@lerenenwerken.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je vraag of opmerking is.

Heb je een klacht over jouw privacy? Dan kun je ons ook mailen via info@lerenenwerken.nl of je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien je aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kun je ook mailen naar info@lerenenwerken.nl.

Community van Het Leerwerkloket

De onderstaande aanvullende informatie over de nieuwe privacy voorwaarden, hebben alleen betrekking op de community van Lerenenwerken.nl. Dit is een platform voor professionals van Het Leerwerkloket en is dus niet van toepassing op reguliere bezoekers van Lerenenwerken.nl.

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen als je deze aan ons geeft en ons hier toestemming voor geeft. Wij ontvangen je gegevens omdat je toegang wilt tot de community van Lerenenwerken.nl of in dienst bent van het Leerwerkloket. We gebruiken je gegevens om je te informeren over ontwikkelingen en bijeenkomsten rondom het Leerwerkloket (nieuwsbrieven: INFO Leerwerkloketten en de communitymail) en voor jouw persoonlijke account voor de community van Lerenenwerken.nl.

Doel

Het Leerwerkloket heeft een community op lerenenwerken.nl. Het doel van de community is om informatie over leren en werken met elkaar te delen en hierover met elkaar in gesprek gaan.

De medewerkerslijst wordt bijgehouden door het Landelijk Team Leerwerkloket om een overzicht te handhaven van het aantal medewerkers en wie dit zijn. Zodat het Landelijk Team de faciliterende rol die het heeft, goed kan uitvoeren.

Wat doen we met je persoonsgegevens?

We gebruiken jee persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen: om contact met elkaar op te nemen in de community, een account aan te maken en de nieuwbrieven te ontvangen. Als je medewerker bent van het Leerwerkloket zetten we jouw gegevens ook op de medewerkerslijst om de laatste informatie over het Leerwerkloket met je te delen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens namelijk:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Organisatie waar je werkzaam bent
 • Leerwerkloket waar je werkt (indien van toepassing)
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Profieltekst (zelf in te vullen)

Wie ziet jouw persoonsgegevens nog meer?

Om de dienstverlening en faciliterende functie van het Landelijk Team Leerwerkloketten zo goed mogelijk te waarborgen, werken wij samen met enkele externe partijen namelijk: Van Eldijk bv, Oxilion, Peopleworks en Mailchimp. Met deze partijen is een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De volgende instellingen hebben wij hiervoor ingesteld:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Daarmee zijn de gegeven geanonimiseerd.
 • Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.